Szkolenie instruktorskie BASIC FITNESS INSTRUCTOR

Fitness Klub Maestro prowadzi kursy szkoleniowe dla instruktorów fitness.
BASIC FITNESS to kurs na instruktora zajęć fitness przygotowujący do prowadzenia zajęć.

Specjalne podziękowania kieruję dla osób prowadzących warsztaty: Pauliny Makowskiej, Izabeli Stolarczyk, Karola Abramka, Agnieszki Siudowskiej, Moniki Małeckiej, Karoliny Urbaniak i Magdaleny Kośmickiej. Wiem, że ich zaangażowanie i przygotowanie do prowadzonych zajęć zostało przez Was wysoko ocenione, zatem dołączam się do gratulacji z bardzo dobrze poprowadzonych warsztatów.Program szkolenia obejmuje:

 • zagadnienie teoretyczne dotyczące sposobów pracy z grupą, poziomu obciążeń, doboru ćwiczeń do grupy z podziałem na wybrane formy zajęć i pracę grup mięśniowych,
 • zagadnienia teoretyczne dotyczące podstaw anatomii, fizjologii i biomechaniki ruchu z uwzględnieniem szczegółowych informacji dotyczących zajęć fitness,
 • strukturę zajęć i jej dostosowanie do poziomu grupy i prowadzonej formy,
 • technikę ruchu,
 • podstawowe kroki i kombinacje kroków ze zróżnicowaniem obciążenia,
 • zagadnienia dotyczące muzyki,
 • kształtowanie postawy instruktora,
 • tranzycie i impact,
 • choreografia; zasady, budowa, kombinacje,
 • aspekt fizjologiczno-zdrowotny zajęć fitness; charakterystyka wysiłku fizycznego, intensywność, aktywna regeneracja.

Szkolenie obejmuje 100 godzin dydaktycznych; zajęcia prowadzone są w siedzibie Fitness Klubu Maestro. Cena 1476 zł obejmuje: szkolenie, materiały dydaktyczne oraz egzamin.

Warunki uczestnictwa:
1) potwierdzenie zgłoszenia e-mailem
2) wpłata 400zł
na konto: Maestro Elżbieta Grodzka-Kubiak
60-475 Poznań, Rakowicza 18
50 1020 5558 1111 1337 9910 0065

SZKOLENIE AQUA

Fitness Klub Maestro organizuje dla szkolenie instruktorskie AQUA.
cena 350 zł.

W programie:

 • zagadnienia teoretyczne dotyczące specyfiki zajęć w wodzie,
 • charakterystyka ruchu, motoryki i obciążeń w warunkach środowiska wodnego, struktura zajęć aqua,
 • szkolenie praktyczne z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego do zajęć aqua, prowadzenie zajęć z grupą.
Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego otrzymują dyplom instruktora.

Kontakt:
fitness@fitnessmaestro.pl
kubiakfitness@poczta.onet.pl
501 502 630 - Elżbieta Grodzka-Kubiak