ZASADY REZERWACJI ZAJĘĆ


1.    Rezerwacji internetowej mogą dokonać wyłącznie klienci Klubu Fitness Maestro, którzy posiadają
       karnety klubowe.

2.    Rezerwacji drogą internetową można dokonać pod warunkiem, że do rozpoczęcia zajęć
       pozostało nie mniej niż 60 minut.
       Jeśli do rozpoczęcia zajęć, w których chcą Państwo uczestniczyć, pozostało mniej niż 60 minut,
       w celu dokonania rezerwacji prosimy o telefoniczny kontakt  z recepcją Klubu pod numerami
       telefonów: 61 847 40 44 lub 724 40 40 40.

3.    Istnieje możliwość rezygnacji z zajęć i punkty zostaną Państwu zwrócone pod warunkiem,
       że do rozpoczęcia zajęć pozostało co najmniej 3h.
       Jeśli do rozpoczęcia zajęć pozostało mniej niż 3h, a Państwa obecność na zajęciach będzie
       niemożliwa, prosimy o kontakt z pracownikiem recepcji pod numerem telefonu 724 40 40 40
       lub 61 847 40 44.

4.    Jeśli klient nie pojawi się na zajęciach, mimo wcześniej dokonanej rezerwacji i nie powiadomi
       o tym fakcie recepcji klubu, punkty nie zostaną zwrócone.


ZASADY REZERWACJI ZAJĘĆ DLA POSIADACZY KART MULTISPORT,  FITPROFIT, OK System, BeActive itp.:
 
1.   Posiadacze kart Multisport, FitProfit, OK System, BeActive mogą dokonywać rezerwacji osobiście bądź
      telefonicznie
w recepcji klubu. 

2.   Jeśli posiadacz karty Multisport lub FitProfit dwukrotnie nie pojawi sie na zarezerwowanych
      zajęciach, odbierając tym samym możliwość uczestniczenia w nich innym osobom,  zostanie mu
      odebrane prawo wcześniejszego rezerwowania zajęć